Tabaluga

zniewala swoim błękitem, fioletem, suchością kwiatów i lilią. Pasuje ona do zaprojektowanych dużych okien na stoisku, dzięki którym przedziera się do pomieszczenia przestrzeń, wolność lekkość, która sprawia wrażenie unoszenia się ponad ziemię, co może być efektem na przykład działania promowanego leku. Swoim brakiem uchwytności i brakiem jakichkolwiek ograniczeń tworzy bardzo pozytywne konotacje, które mogą i powinny być kojarzone nie tylko z wizualizacją promowanego produktu, ale również z wizualizacją firmy. Błękit wydzierający się
z "Tabaluga" rozkłada na łopatki i oczarowuje zebranych. Może wyciągnąć w górę, orzeźwić ciało i duszę. Harmonia i Feng Shui to właściwe konotacje z "Tabaluga". Biorąc również pod uwagę fakt, iż ma bardzo silny związek z logo firmy i produktu kompozycja ta mogłaby być śmiało zastosowana w czasie prowadzenia wykładu przez reprezentantki firmy. W ten sposób zapach wdarłby się niejako do umysłów słuchaczy podwójnie i na bardzo długo.
marketing zapachowych, aromamarketing

aroma ZAPACH

 
 

ad*aroma - marketing zapachowy

D2B Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 39a
02-672 Warszawa
tel. 022 382 1234
tel. 022 382 1267

adaroma@adaroma.pl

RSS ad*aroma RSS

PL EN

Pachnąca Kobieta Biegnąca z Naturą

3 czerwca 2009 roku w Jazzowni Liberalnej w Warszawie odbyło się spotkanie kobiet zainteresowanych swoją wewnętrzną naturą. Spotkaniu towarzyszył zapach...

więcej...